Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de BIOVEA website ("Site"). Deze voorwaarden ("Overeenkomst") beschrijft de overeenkomst tussen BIOVEA, ("wij", "ons" of "onze") en elke gebruiker ("gebruiker", "uw" of "u") voor het gebruik door u van deze site, Lees deze overeenkomst voor het gebruik van deze site. Door het gebruik van deze site, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden die in deze Overeenkomst gebonden te zijn. Door de toegang tot deze site gaat u ermee akkoord dat u hebt gelezen, begrijpt en gaat akkoord met de voorwaarden van deze overeenkomst gebonden te zijn en te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Gaat u akkoord met deze overeenkomst voor eventuele wijzigingen of aanpassingen regelmatig. Uw voortgezet gebruik van deze site betekent dat u geen wijzigingen of aanpassingen aan deze overeenkomst te accepteren.

Niet Healthcare Advies

Deze Site is niet bedoeld om medisch advies, diagnose of behandeling. Producten, diensten, informatie en andere inhoud die op deze Site, met inbegrip van informatie die worden mag verstrekt op deze Site rechtstreeks of door te koppelen aan de derden websites worden verstrekt voor informatiedoeleinden. Kunt u raadplegen een arts of andere professional uit de gezondheidszorg over elke medische of gezondheid gerelateerde diagnose of behandeling opties. Informatie verstrekt over deze Site en gelinkte websites, met inbegrip van informatie met betrekking tot medische en gezonde werkomstandigheden, behandelingen en producten mogen worden verstrekt in beknopte vorm. Informatie op deze Site met inbegrip van elk productetiket of de verpakking niet beschouwd als een substituut voor advies van een gezondheidswerker. Deze Site raadt niet aan zelfbeheer van gezondheidskwesties. Informatie op deze Site is niet volledig en geldt niet voor alle ziekten, kwalen, fysieke voorwaarden of hun behandeling. Neem contact op met uw arts onmiddellijk moet je hebben gezondheid gerelateerde vragen. Nooit negeren of vertraging van medisch advies gebaseerd op informatie die je hebt kunnen lezen op deze Site. U moet uw arts over interacties tussen geneesmiddelen die u neemt raadplegen en voedingssupplementen. Controleer altijd het etiket of de verpakking voorafgaand aan het gebruiken van een product. Als er verschillen zijn, moeten de klanten de informatie op het productetiket of de verpakking volgen. U moet contact opnemen met de fabrikant direct om opheldering over product labeling en packaging details en aanbevolen gebruik. BIOVEA is niet aansprakelijk voor alle informatie die op deze Site met betrekking tot de aanbevelingen met betrekking tot voedingssupplementen voor gezondheid doeleinden. BIOVEA geeft geen waarborg of garantie met betrekking tot producten of diensten die verkocht. BIOVEA is niet verantwoordelijk voor enige schade voor informatie of diensten zelfs als BIOVEA op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van schade.

Auteursrechten, handelsmerk en andere intellectuele eigendom

U erkent dat alle materialen op deze site, met inbegrip van dit ontwerp sites, tekst, afbeeldingen, geluiden, foto's, software en andere bestanden en de selectie en rangschikking daarvan, (gezamenlijk "Materialen"), zijn eigendom van BIOVEA en zijn onderhevig aan en beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en rechten. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo's (gezamenlijk "Merken") op deze site, inclusief zonder beperking BIOVEA® zijn eigendom van BIOVEA en mag niet worden gekopieerd of anderszins gebruikt, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BIOVEA. Daarnaast zijn alle pagina headers, aangepaste grafische afbeeldingen en aangepaste pictogrammen zijn Marks van BIOVEA en mag niet worden gekopieerd of anderszins gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BIOVEA. Andere auteursrechten, merken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's of intellectueel eigendom zijn eigendom van de respectieve eigenaren met alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van materialen of Marks eigendom van BIOVEA wordt beschouwd als een inbreuk op of onze intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van patentrechten) en zal juridisch als zodanig worden nagestreefd. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord dat u geen tekst, foto's, gelijkenissen of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal of van BIOVEA of andere derden zal gebruiken.

Aansprakelijkheid Disclaimer

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze site op eigen risico is. Deze site en de materialen die hierin worden geleverd op een "as is" en "als" beschikbaar "basis, behalve zoals anders uitdrukkelijk in deze overeenkomst. BIOVEA en andere gelieerde bedrijven en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en andere vertegenwoordigers (gezamenlijk "BIOVEA entiteiten") uitdrukkelijk alle garanties van welke aard ook, noch expliciet noch impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-INBREUKMAKENDHEID. BIOVEA entiteiten geven geen garantie dat deze site aan uw eisen zal voldoen, deze site tijdig, veilige, tijdige, zonder fouten of ononderbroken zal zijn, de resultaten van deze site juist of betrouwbaar zullen zijn, de kwaliteit van alle producten, diensten, informatie of ander materiaal verkregen door u via deze site aan uw verwachtingen voldoen zal en elke site fouten zullen worden gecorrigeerd. Enig materiaal gedownload of anderszins via deze site verkregen gebeurt op eigen risico en u bent uitsluitend verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van enig materiaal. Geen informatie verkregen door u van BIOVEA entiteiten of via deze site stellen enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst vermeld zijn. Alle producten en diensten die zijn gekocht via deze site zijn onderworpen aan alle toepasselijke garanties van hun respectievelijke fabrikanten, distributeurs of leveranciers alleen. Indien van toepa ssing, voor zover toegestaan door toepasselijk recht, de BIOVEA entiteiten wijzen alle garanties van welke aard ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van elke impliciete garantie, met betrekking tot de producten en diensten vermeld of gekocht op deze site, zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, de BIOVEA entiteiten uitdrukkelijk wijzen alle aansprakelijkheid voor het product defect of storing, vorderingen te wijten aan normale slijtage , product verkeerd gebruik of wijziging, misbruik, verkeerde productselectie en niet gedrukte richtingen te volgen. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, in geen geval BIOVEA entiteiten aansprakelijk voor schade van welke aard die voortvloeit uit, in verband met of met betrekking tot het gebruik van of onvermogen tot gebruik van deze site, met inbegrip van aansprakelijkheid als, uitgever van informatie, wederverkoper van de producten of diensten, voor alle producten met gebreken, voor eventuele verke erde informatie of onnauwkeurige informatie , voor onbevoegde toegang tot of bekendmaking van uw verzendingen of gegevens, voor verklaringen of gedrag van derden op deze site of voor elke andere kwestie met betrekking tot deze site of enige derde partij website. Dit is een uitgebreide beperking van aansprakelijkheid die voor alle schade van welke aard ook geldt, inclusief alle directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade (met inbegrip van schade voor verlies van zaken, verlies van winst, verlies van goede wil, verlies van gebruik, verlies van gegevens, vervangende kosten van de aanschaf van goederen, diensten of informatie, geschillen en dergelijke), hetzij gebaseerd op contractbreuk , breuk van garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als een individu voor de mogelijkheid van dergelijke schade adviseert. De beperkingen van de aansprakelijkheid die hierin zijn fundamentele elementen van de basis van de overeen komst tussen u en BIOVEA. De producten, informatie en diensten aangeboden op en via deze site niet zou worden verstrekt zonder dergelijke beperkingen, niettegenstaande het voorafgaande, de enige en volledige maximumaansprakelijkheid voor de BIOVEA entiteiten om welke reden, en uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid voor oorzaak of vordering dan ook, zijn beperkt tot het bedrag dat door u

Gebruik van de site

Wij verklaren niet dat de materialen op de site of dat de producten die op de site worden beschreven of aangeboden geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten, of dat deze overeenkomst voldoet aan de wetten van enig ander land. Gebruikers van de Site buiten de Verenigde Staten doen dit op eigen initiatief en risico en zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving. U stemt ermee in geen toegang te krijgen tot de site vanaf een locatie of gebied waar de inhoud illegaal is en dat u en niet wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Orders, prijzen en promoties

BIOVEA behoudt zich het recht voor om een bestelling op elk moment te annuleren. Als een bestelling wordt geannuleerd, wordt de klant meestal binnen 48 kantooruren terugbetaald. Beschikbaarheid en prijzen op onze websites kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle promotiecodes voor gratis verzending zijn alleen geldig wanneer en de bestelling wordt verzonden naar het land van de huidige website.

Internationale verzending

Let op: grote bestellingen kunnen in meerdere pakketten worden verzonden. Verzendkosten zijn per bestelling, niet per pakket. Het douanebeleid verschilt sterk van land tot land, dus neem contact op met uw lokale douanekantoor of belastingdienst voor informatie die specifiek is voor de producten die u bestelt. Bovendien wordt u bij een bestelling bij Biovea.com beschouwd als de importeur van het dossier en moet u zich houden aan de wet- en regelgeving van het land waarin u de goederen ontvangt. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor belastingen, heffingen, tarieven, boetes of quarantainekosten of pakketmagazijnkosten die door uw lokale douanekantoor worden beoordeeld. Als standaard post is geselecteerd, is Biovea.com niet verantwoordelijk voor alle pakketten die worden vastgehouden, in beslag genomen of vertraagd door de douanedienst van het land. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de bestelde producten voor persoonlijke invoer zijn toegestaan door hun douane-agentschap. Tenzij premium verzending is geselecteerd bij het afrekenen, als uw bestelling in beslag is genomen, zal er geen terugbetaling worden uitgegeven of terugzending van de bestelling. We kunnen echter een winkeltegoed aanbieden voor het bedrag van uw bestelling voor toekomstige aankopen. Als een bestelling vertraagd is, vragen we u 75 dagen te wachten vanaf uw besteldatum totdat we de bestelling officieel als verloren kunnen verklaren en een terugbetaling voor de goederen kunnen geven minus eventuele toepasselijke verzendkosten. Als en wanneer een item naar ons wordt geretourneerd vanwege niet-naleving van de wet- of regelgeving van uw land, een verkeerd adres, weigering om douanerechten te betalen, weigering om de bestelling te accepteren of omdat niemand er was om de levering van uw bestelling te accepteren, zullen we uw creditcard terugbetalen voor het totale bedrag van de bestelling, minus de verzendkosten, pas nadat we de bestelling terug hebben ontvangen in ons magazijn. In het onwaarschijnlijke geval dat uw bestelling niet compleet is omdat een artikel niet op voorraad is, vragen wij u 75 dagen te wachten vanaf uw besteldatum totdat wij het product ontvangen en naar u verzenden. Als we het product niet binnen de toegewezen periode hebben verzonden, zullen we het bedrag van het specifieke product terugbetalen.

GoInterpay Disclaimer

(a) betaling verwerking: Biovea ("leverancier") biedt internationale betalingsverwerking en orderverwerking door haar aangewezen serviceprovider, Calgary deviezen Ltd. (zakendoen als GoInterpay) ("GoInterpay") als de handelaar-van-de-Record. Bij het plaatsen van een bestelling via de leverancier, uw bestelling wordt verwerkt met behulp van GoInterpay afhandeling en betaling verwerking, en u erkent en stemt ermee in dat: (a) uw betalingstransactie zal worden verwerkt via GoInterpay, niet de leverancier, en (b) na een geslaagde verificatie en verificatie door GoInterpay van door u verstrekte betalingsinformatie, GoInterpay zal de transactie accepteren en kopen de producten van leverancier voor het enige doel verkopen deze producten aan u tegen een prijs gelijk aan de bedragen die zijn voorgelegd aan en overeengekomen door u. GoInterpay zorgt de handelaar of de leverancier met een eigen betalingsgegevens om de producten te kopen die je hebt besteld, en GoInterpay zal verkopen deze producten aan u en bill de betalingsgegevens die u hebt verstrekt. GoInterpay verwerft flash titel op de producten wanneer de producten de bevoegdheid van leverancier afsluit. Nadat GoInterpay aankopen en titel op producten van ontleent de leverancier voor een order die u hebt geplaatst, neem titel van GoInterpay voordat de producten invoert de bevoegdheid die u hebt ingesteld als uw adres voor levering. Alle items van GoInterpay gekocht worden gedaan overeenkomstig een verzending contract. Ingeval een verschil of een tegenstrijdigheid tussen de bepalinge n van de overeenkomst van een verzending of Bestel vervulling voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van deze overeenkomst voor zover nodig voor het oplossen van de ongelijkheid of inconsistentie.

(b) facturering. Als u een creditcard als uw inschrijving type opgeven, uw creditcard wordt gedebiteerd door GoInterpay en kosten voor uw account zal vergezeld gaan van de "descriptor" "GoInterpay" (of dergelijke andere descriptor als GoInterpay kan implementeren), die duidt op het GoInterpay-systeem, en dat GoInterpay is de leverancier waarvan producten die u hebt gekocht via GoInterpay. Als je betaald met behulp van uw PayPal-account, kosten voor uw account zal worden begeleid door de "descriptor" "BIOVEA VIA GOINTERPAY" (of dergelijke andere descriptor als GoInterpay kan inzetten). In beide gevallen, wordt u slechts gedebiteerd nadat uw produc ten hebben ontvangen, verwerkt en verzonden voor levering door GoInterpay. In het geval van de ontvangst van een perceel van leverancier bevat slechts een deel van een bestelling, GoInterpay verwerkt de ontvangen producten en slechts voor een bedrag dat evenredig is met de prijs van de producten daarin zal factureren, BTW pro-geschate bedragen voor verzendkosten en/of verpakking, vermeerderd met enige verplichting, belastingen, (tenzij GoInterpay en leverancier aangeboden en u aanvaard, de optie van het hebben van uw bestelling verzonden DAP ('verloste op plaats')). Niettegenstaande het voorgaande, in het geval van een order wordt voldaan door leverancier in meerdere percelen, tenzij uitdrukkelijk toegestemd heeft u, in geen geval zal het totaalbedrag aan u gefactureerd door GoInterpay groter zijn dan het totaalbedrag op het moment van de plaatsing van de bestelling door u ingediende. Als er een technische fout in het GoInterpay-systeem dat verwerkt of accepteert een transactie t egen een wisselkoers die kennelijk uit-markt is, zijn van die transactie nietig.