Indkøbsvogn
X
Welcome Valued Customer!
We have a local site for you
FRI forsendelse over 339.00 kr.

Betingelser for brug

tekstens størrelse: AA

Velkommen til BIOVEAs hjemmeside ("Siden"). Disse aftale om brugervilkår ("aftale") beskriver aftalen mellem BIOVEA, ("vi", "os" eller "vores") og hver bruger ("bruger", "din" eller "du" eller "dig") og styrer din brug af denne hjemmeside. Læs denne aftale, før du bruger denne hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af brugervilkårene, som er indeholdt i denne aftale. Ved at tilgå denne hjemmeside accepterer du at have læst, forstået og accepteret at være bundet af vilkårene i denne aftale og at overholde alle gældende love og bestemmelser. Du accepterer regelmæssigt at gennemgå aftalen for ændringer. Din fortsatte brug af denne hjemmeside betyder, at du accepterer enhver ændring til denne aftale.

Ikke Healthcare Advice
Denne hjemmeside er ikke beregnet til at give diagnoser, behandling eller medicinsk rådgivning. Produkter, tjenester, oplysninger og andet indhold på denne hjemmeside, herunder oplysninger, der kan gives direkte på denne hjemmeside eller via links til tredjeparts hjemmesider tilbydes kun til orientering. Kontakt med en læge eller anden sundhedsmedarbejder vedrørende eventuelle medicinske eller sundhedsmæssige diagnoser eller behandlinger. Oplysningerne på denne hjemmeside og linkede hjemmesider, herunder oplysninger om medicinske og sundhedsmæssige tilstande, behandlinger og produkter kan leveres i sammenfattet form. Oplysningerne på denne hjemmeside herunder ethvert produkt etiket eller emballage bør ikke betragtes som en erstatning for rådgivning fra en sundhedsfaglig person. Denne hjemmeside anbefaler ikke selvdiagnosticering eller -medicinering i sundhedsspørgsmål. Oplysningerne på denne hjemmeside er ikke fuldstændige og dækker ikke alle sygdomme, lidelser, fysiske betingelser eller deres behandling. Kontakt din læge eller sygeplejerske omgående, såfremt du har et sundhedsrelateret spørgsmål. Ignorer eller udsæt aldrig lægefaglig rådgivning baseret på oplysninger, du måske har læst på denne hjemmeside. Du bør konsultere din læge om samspillet mellem medicin du tager og kosttilskud. Kontroller altid produktets etiket eller emballage, før du bruger ethvert produkt. Hvis der er uoverensstemmelser, bør kunder følge oplysningerne på etiketten eller emballagen. Du bør kontakte producenten direkte for en afklaring med hensyn til etiket- og emballageoplysninger og anbefalet anvendelse. BIOVEA er ikke ansvarlig for nogen oplysninger på denne hjemmeside med hensyn til anbefalinger vedrørende kosttilskud til sundhedsmæssige formål. BIOVEA giver ingen garanti med hensyn til eventuelle solgte produkter eller tjenester. BIOVEA er ikke ansvarlig for eventuelle skader for oplysninger eller tjenester, selv om BIOVEA er blevet underrettet om muligheden for skader.

Copyright, varemærker og andre immaterielle
Du anerkender, at alle materialer på denne hjemmeside, herunder denne hjemmesides design, tekst, grafik, lyd, billeder, software og andre filer og udvalget eller arrangementet heraf, (Samlet kaldet "materialer"), tilhører BIOVEA og er omfattet og beskyttet af ophavsret og andre immaterialretslove og rettigheder. Varemærker, servicemærker, firmanavne og logoer (samlet kaldet "mærker") indeholdt på denne hjemmeside, herunder uden begrænsning BIOVEA® tilhører udelukkende BIOVEA og må ikke kopieres eller på anden vis anvendes, helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra BIOVEA. Desuden er alle sideoverskrifter, tilpasset grafik og brugerdefinerede ikoner varemærker, der tilhører BIOVEA og må ikke kopieres eller på anden måde anvendes, helt eller delvist uden forudgående skriftlig tilladelse fra BIOVEA. Andre ophavsrettigheder, varemærker, produktnavne, firmanavne, logoer eller intellektuel ejendomsret tilhører de respektive ejere og alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af materialer eller varemærker der tilhører BIOVEA anses for en overtrædelse af vores intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder patentrettigheder) og vil blive forfulgt juridisk som sådan. Ved at acceptere vilkår for brug, accepterer du, at du ikke vil bruge nogen tekst, fotos, afbildninger eller andet ophavsretligt beskyttede eller beskyttede materialer, der tilhører BIOVEA eller andre tredjeparter.

Ansvar Disclaimer
" Du accepterer, at brugen af ​​dette websted er på egen risiko. Dette site og materialerne heri er til rådighed på et ""som er"" og ""som"" tilgængelig ""basis, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne aftale. BIOVEA og andre associerede partnere samt deres respektive funktionærer, direktører, medarbejdere og andre repræsentanter (samlet , ""BIOVEA enheder"") udtrykkeligt fraskriver sig alle garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. BIOVEA enheder giver ingen garanti, at dette websted vil opfylde dine krav, vil denne hjemmeside være rettidig, sikker, rettidig, fejlfri og uafbrudt, vil de opnåede fra dette site resultater være nøjagtige eller pålidelige, kvaliteten af ​​alle produkter, tjenester, information eller andet materiale opnået af dig via denne hjemmeside vil opfylde dine forventninger og eventuelle websted fejl vil blive rettet. ethvert materiale downloades eller på anden måde opnået via denne hjemmeside sker på egen risiko, og du alene er ansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller tab af data, der resulterer fra download af ethvert materiale . Ingen oplysninger fås ved dig fra BIOVEA enheder eller via denne hjemmeside skal skabe nogen garanti ikke udtrykkeligt anført i denne aftale. Alle produkter og tjenesteydelser indkøbt via denne hjemmeside er kun underlagt eventuelle gældende garantier for deres respektive producenter, distributører eller leverandører. Hvis nogen, i videst muligt omfang tilladt af gældende lovgivning, de BIOVEA enheder fraskriver sig alle garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, underforståede garantier med hensyn til de produkter og tjenesteydelser, der er eller købes på denne hjemmeside, uden at begrænse af det foranstående, at BIOVEA enheder udtrykkeligt fraskriver sig ethvert ansvar for produktfejl eller fiasko, fordringer, der kan henføres til normal slitage, produkt misbrug eller ændring, misbrug, forkert valg af produkter og ikke efter trykte retninger." I videst muligt tilladte omfang jf. gældende lovgivning hæfter BIOVEA-enheder under ingen omstændigheder for eventuelle skader af nogen art, som følge af, i forbindelse med eller ved brug af eller manglende mulighed for at bruge denne hjemmeside, herunder ethvert erstatningsansvar som udgiver af oplysninger, forhandler af produkter eller tjenester, for eventuelle defekte produkter, for enhver urigtig oplysning eller unøjagtig oplysning , for enhver uautoriseret adgang til eller videregivelse af dine overførsler eller data, for udsagn eller adfærd af enhver tredjepart på denne hjemmeside eller for noget anden spørgsmål vedrørende denne hjemmeside eller nogen tredjeparts hjemmeside. Dette er en omfattende begrænsning af erstatningsansvar, der gælder for alle skader af enhver art, herunder enhver form for direkte, indirekte, tilfældige, specielle eller følgende skader (herunder erstatning for tab af omsætning, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af brug, tab af data, omkostninger til erstatningsvarer, tjenester eller oplysninger, retssager eller lignende), uanset om det er baseret på aftalebrud, brud på garanti, skadevoldende handlinger (herunder uagtsomhed), produktansvar eller andet, selv hvis en person rådgiver om muligheden for sådanne erstatninger. Ansvarsbegrænsningerne heri er grundlæggende elementer i grundlaget for aftalen mellem dig og BIOVEA. De produkter, oplysninger og tjenester, der tilbydes på og via denne hjemmeside ville ikke blive givet uden sådanne begrænsninger, uanset det foregående, det eneste og maksimale erstatningsansvar fra BIOVEA-enheder uanset årsagen, og din eneste og eksklusive godtgørelse for enhver årsag eller ethvert krav overhovedet, skal være begrænset til det beløb du har betalt for produkter, oplysninger eller tjenester, som du køber af BIOVEA på denne hjemmeside. Hvis du er utilfreds med nogen del af denne hjemmeside, eller nogle af vilkårene for brugen, er dit eneste mulige modtræk at ophøre med at bruge denne hjemmeside.

Brug af websted
Vi repræsenterer ikke, at materialer, der findes på webstedet, eller at produkter, der beskrives eller udbydes på webstedet, er relevante eller tilgængelige til brug i jurisdiktioner uden for USA, eller at denne aftale overholder lovgivningen i et andet land. Brugere af webstedet uden for USA gør det på eget initiativ og risiko og er ansvarlige for at overholde alle gældende love og regler. Du accepterer ikke adgang til webstedet fra ethvert sted eller område, hvor indholdet er ulovligt, og at du og ikke os er ansvarlige for at overholde alle gældende love og regler.

Ordrer, priser og kampagner
BIOVEA forbeholder sig ret til at annullere en ordre til enhver tid. Hvis en ordre annulleres, refunderes kunden normalt inden for 48 arbejdstider. Tilgængelighed og prisfastsættelse på vores hjemmesider kan ændres når som helst uden varsel. Alle gratis forsendelseskoder er kun gyldige, når og ordre afsendes til det aktuelle websteds udpegede land.

International forsendelse
Bemærk venligst, at store ordrer kan sendes i flere pakker. Forsendelsespriser er per ordre, ikke pr. pakke. Toldpolitikken varierer meget fra land til land, så kontakt dit lokale toldkontor eller skattemyndighed for at få oplysninger, der er specifikke for de produkter, du bestiller. Når du bestiller fra Biovea.com, betragtes du som importør af registrering og skal overholde love og bestemmelser i det land, hvor du modtager varerne. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skatter, afgifter, takster, bøder eller karantænegebyrer eller pakkeoplagringsgebyrer vurderet af dit lokale toldkontor. Hvis standard post er valgt, er Biovea.com ikke ansvarlig for alle pakker tilbageholdt, beslaglagt eller forsinket af landets toldafdeling. Det er kundens fulde ansvar at sikre, at de produkter, der bestilles til personlig import, er tilladt af deres toldmyndighed. Medmindre præmie forsendelse er valgt ved kassen, hvis din ordre er beslaglagt, vil der ikke være nogen tilbagebetaling udstedt eller genforsendelse af ordren. Vi kan dog være i stand til at tilbyde en butikskredit i mængden af din ordre til fremtidige køb. Hvis en ordre forsinkes, beder vi dig vente 45 dage fra din ordredato, indtil vi officielt kan erklære ordren for tabt og udstede en refusion for varen minus eventuelle gældende forsendelsesomkostninger. Hvis og når en vare returneres til os på grund af manglende overholdelse problemer med dit lands love eller bestemmelser, en forkert adresse, afslag på at betale toldgebyrer, afvisning af at acceptere ordren, eller fordi ingen var der til at acceptere levering af din ordre, vil vi refundere dit kreditkort for det samlede beløb for ordren, minus forsendelsesgebyret, først efter at vi har modtaget ordren tilbage i vores lager. I det usandsynlige tilfælde, at din ordre ikke er fuldført, fordi en vare ikke er på lager, beder vi dig vente 30 dage fra din ordredato på, at vi modtager produktet og sender det til dig. Hvis vi ikke har afsendt produktet inden for den tildelte tidsperiode, udsteder vi en refusion for det specifikke produkts størrelse. Einkäufe eine Gutschrift in Höhe Ihrer Bestellung anbieten können. Wenn sich eine Bestellung verzögert, bitten wir Sie, 45 Tage nach dem Bestelldatum zu warten, bis wir die Bestellung offiziell als verloren erklären und eine Erstattung für die Ware abzüglich der anfallenden Versandkosten veranlassen können. Wenn und wenn ein Artikel aufgrund von Nichteinhaltung der Gesetze oder Vorschriften Ihres Landes, einer falschen Adresse, Ablehnung der Zahlung von Zollgebühren, Ablehnung der Annahme der Bestellung oder weil niemand da war, um die Lieferung Ihrer Bestellung zu akzeptieren, werden wir Ihre Kreditkarte für den Gesamtbetrag der Bestellung zurückerstatten. abzüglich der Versandkosten, erst nachdem wir die Bestellung wieder in unserem Lager erhalten haben. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihre Bestellung nicht abgeschlossen ist, weil ein Artikel nicht vorrätig ist, bitten wir Sie, 30 Tage ab dem Bestelldatum zu warten, bis wir das Produkt erhalten und an Sie versenden. Wenn wir das Produkt nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitraums versendet haben, erstatten wir eine Erstattung für den Betrag des spezifischen Produkts.

GoInterpay Disclaimer
(a) Payment Processing: Biovea ("Supplier") Når produkterne forlader jurisdiktion leverandør. Efter GoInterpay indkøb og tager titlen på varer fra leverandøren at opfylde en ordre du har afgivet, du tager titlen fra GoInterpay inden produkterne ind kompetence, du har udpeget som stedet for levering. Alle produkter købt hos GoInterpay er foretaget i henhold til en forsendelse kontrakt. I tilfælde af afvigelser eller uoverensstemmelse mellem vilkårene i eventuelle forsendelse kontrakt eller ordre fulfillment vilkår, skal vilkårene i denne aftale forrang i det omfang, der kræves for at løse ulighed eller uoverensstemmelse.

(b) Fakturering Hvis du giver et kreditkort som din bud type, vil dit kreditkort blive faktureret af GoInterpay og afgifter til din konto vil blive ledsaget af deskriptor "GoInterpay. "(eller en anden deskriptor som GoInterpay kan anvende), der betegner GoInterpay systemet, og at GoInterpay er den leverandør, hvis produkter, du har købt gennem GoInterpay.Hvis du har betalt ved hjælp af din PayPal-konto, vil beløbet til din konto være ledsaget af deskriptor "BIOVEA VIA GOINTERPAY" (eller en anden deskriptor som GoInterpay kan implementere). I begge tilfælde vil du kun blive faktureret efter dine produkter er blevet modtaget, behandlet og forsendt til levering af GoInterpay. I tilfælde af modtagelse af en parcel fra leverandør, der kun indeholder en del af en ordre, vil GoInterpay forarbejde modtaget produkterne, og vil kun regningen for et beløb står i forhold til prisen på de produkter deri, pro-rated beløb for porto og / eller pakning, plus eventuelle pligt, skatter, moms (medmindre GoInterpay og leverandør tilbudt, og du accepterede, mulighed for at få din ordre afsendelse DAP ( 'leveret på plads «)). Uanset ovenstående i tilfælde af en ordre bliver opfyldt af Leverandøren i flere pakker, medmindre udtrykkeligt samtykke til af dig, i intet tilfælde vil det samlede beløb faktureret til dig af GoInterpay overstige det samlede beløb præsenteret på tidspunktet for ordreafgivelsen af ​​dig . Hvis der er en teknisk fejl i GoInterpay system, som behandler eller accepterer en transaktion til en kurs, der er åbenbart uden for markedet, er denne transaktion ugyldig.

Denne vare er berettiget til
50% rabat på enhver 2. vare!

Vælg normalt prissatte produkter og få enhver
andet vare af identisk eller mindre værdi til ½ pris.

* Gælder ikke udsalg eller kampagneprodukter og kan ikke
kombineres med andre tilbud.