BIOVEA z dumą wspiera 8 fantastycznych organizacji charytatywnych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci upośledzonych. Dążymy do tego, aby pomóc tym, którzy mają mniej szczęścia, a nasi cenni klienci pomagają nam dokonać wielkiej różnicy. To tylko kolejny powód, aby dobrze się czuć z nami u zakupów!

Welkie organizacje charytatywne, które wspieramy

BIOVEA z dumą wspiera 8 fantastycznych organizacji charytatywnych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci upośledzonych. Dążymy do tego, aby pomóc tym, którzy mają mniej szczęścia, a nasi cenni klienci pomagają nam dokonać wielkiej różnicy. To tylko kolejny powód, aby dobrze się czuć z nami u zakupów!

Amerykańskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt

Założona w 1866 roku, była pierwszą organizacją humanitarną na zachodniej półkuli skupiającą się na opiece nad zwierzętami. Misją ASPCA jest zapewnienie skutecznych środków na rzecz zapobiegania przemocy wobec zwierząt.

Food for the Hungry

„Food for the Hungry” realizuje programy w zubożałych krajach na całym świecie, koncentrując się na edukacji na temat HIV / AIDS, rozwoju gospodarczym, dostarczaniu wody i rozwiązań sanitarnych, zdrowiu i odżywianiu, warunkach życia dzieci, pożywieniu i rozwoju rolnictwa oraz reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.

Smile Train

Smile Train zapewnia bezpłatne zabiegi chirurgiczne dla milionów biednych dzieci z rozszczepieniem wargi i podniebienia w 78 krajach rozwijających się. Dodatkowo Smile Train zapewnia darmowe szkolenia zawodowe dla miejscowych lekarzy i specjalistów z zakresu wykonywania zabiegów związanych z rozszczepieniem wargi i podniebienia w swoich społecznościach.

Juvenile Diabetes Research Foundation

The Juvenile Diabetes Research Foundation International (JDRF) jest liderem w ustalaniu programu w badaniach nad cukrzycą na całym świecie i jest największym fundatorem i orędownikiem badań nad cukrzycą typu 1. Misją JDRF jest znalezienie lekarstwa na cukrzycę i jej powikłania poprzez wspieranie badań naukowych.

Naša realnost

"Naša realnost" to program telewizyjny poświęcony dostarczaniu pomocy humanitarnej obywatelom Bośni i Hercegowiny będącym w potrzebie. Od 2004 roku program ten pomógł wielu podnieść swój standard życia poprzez rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, pomoc w znalezieniu pracy oraz dostarczając bardzo potrzebną żywność i pomoc finansową.

Feeding Matters

Feeding Matters wspiera zdrową przyszłość poprzez zwiększanie świadomości i zrozumienia dla problemów związanych z żywieniem dzieci. Feeding Matters ułatwia dostęp do ważnych informacji i materiałów, które zapewniają zdrową przyszłość dzieciom poprzez wspieranie rodziców i edukację pracowników służby zdrowia, którzy mają do czynienia z niemowlętami i dziećmi, które mają problemy z przyjmowaniem pokarmu.

CanTeen.org

Misją CanTeen, której siedziba znajduje się w Australii, jest wspieranie, rozwój i mobilizowanie do działania młodych ludzi (w wieku 12-24 lat) żyjących z rakiem, lub dotkniętych przez niego. CanTeen zapewnia bieżące programy mające na celu budowę i rozwój sieci wsparcia wśród rówieśników, aby pomóc młodym ludziom w radzeniu sobie z rakiem u nich, lub u kogoś z ich bliskich.

Fundación Sobre Todo Comer

Fundacion Sobre Todo Comer z siedzibą w Republice Dominikany od 2014 r. jest organizacją non-profit zbudowaną na pragnieniu i potrzebie walki z ubóstwem, samotnością i niedożywieniem osób starszych, chorych i biednych, które nie mają pomocy finansowej ani rodzinnej.