Warunki Użytkowania

Zapraszamy do Serwisu BIOVEA ("Witryna"). Niniejszy Regulamin korzystania z umowy ("Umowa") określa porozumienie między BIOVEA ("my", "nas", lub "nasz") i każdym użytkownikiem ("Użytkownik", "Twój" i "ty") regulującym wykorzystywanie tej strony. Proszę przeczytać tę umowę przed korzystaniem z tej witryny. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na związanie się warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. Wchodząc na tę stronę zgadzasz się, że przeczytaeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy zgodnie z całym obowiązującym prawem i przepisami. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Umowy w przypadku jakichkolwiek zmian lub modyfikacji. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację wszelkich zmian lub modyfikacji niniejszej Umowy.

Porady nie są ochroną zdrowia

Ta strona nie jest przeznaczona do zapewnienia diagnozy, leczenia lub porady medycznej. Produkty, usługi, informacje i inne treści zawarte na tej stronie, w tym informacji, które mogą być świadczone na tej stronie bezpośrednio lub poprzez połączenie do innych stron internetowych są zamieszczane wyłącznie w celach informacyjnych. Proszę skonsultować się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia w zakresie wszelkich możliwości diagnozowania lub leczenia medycznego lub innych problemów zdrowotnych. Informacje zamieszczone na tej stronie i powiązanych stron internetowych, w tym informacji medycznych, warunków zdrowia, zabiegów i produktów mogą być przekazywane w formie skróconej. Informacje na tej stronie, w tym na jakiejkolwiek etykiecie produktu lub opakowania nie powinny być traktowane jako substytut porady od pracownika służby zdrowia. Ta witryna nie zaleca samodzielnego rozwiązywania problemów zdrowotnych. Informacje na tej stronie nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich chorób, dolegliwości, warunków fizycznych lub sposobów leczenia. Skontaktuj się z lekarzem jeśli masz jakieś pytania związane ze zdrowiem. Nie wolno lekceważyć porady lekarza lub opóźniać wizyty u lekarza w oparciu o informacje zawarte na tej stronie. Należy skonsultować się z lekarzem na temat interakcji pomiędzy przyjmowanymi lekami i suplementami diety. Należy zawsze sprawdzić etykietę produktu lub opakowanie przed użyciem jakiegokolwiek produktu. Jeżeli istnieją rozbieżności, klienci powinni śledzić informacje podawane na etykiecie produktu lub na opakowaniu. Należy skontaktować się bezpośrednio z producentem w celu wyjaśnienia co do oznakowania opakowania produktu oraz informacji o zalecanym stosowaniu. BIOVEA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje umieszczone na tej stronie w odniesieniu do zaleceń dotyczących dodatków do jakichkolwiek celów zdrowotnych. BIOVEA nie daje żadnych gwarancji lub gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek towarów lub usług sprzedawanych. BIOVEA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, informacje lub usługi, nawet jeśli BIOVEA została poinformowana o możliwości wystąpienia szkód.

Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały na tej stronie, w tym projekt witryny, tekst, grafiki, dźwięki, obrazy, oprogramowanie i inne pliki, ich wybór i aranżacja, (łącznie "Materiały"), są własnością BIOVEA, podlegają i są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i loga (zbiorowo, "Znaki") zawarte na tej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń BIOVEA® są wyłączną własnością BIOVEA i nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane w inny sposób, w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody BIOVEA. Ponadto wszystkie nagłówki stron, niestandardowe grafiki i niestandardowe ikony są znakami BIOVEA i nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane w inny sposób, w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody BIOVEA. Inne prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy produktów, nazwy firm, loga lub własności intelektualnej są własnością ich właścicieli a wszelkie prawa są zastrzeżone. Jakiekolwiek korzystanie z jakichkolwiek materiałów lub znaków towarowych BIOVEA jest uważane jako naruszenie prawa własności intelektualnej (w tym praw patentowych) i będzie prawnie traktowane jako takie. Zgadzając się na Warunki Użytkowania, zgadzasz się, że nie będzie stosować żadnych tekstów, zdjęć, podobizn lub innych chronionych prawem autorskim materiałów BIOVEA lub innych osób trzecich.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zgadzasz się, że korzystanie z tej strony jest wyłącznie na własne ryzyko. Ta witryna i materiały zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane "tak jak jest" i "jak" dostępne ", z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej umowie. BIOVEA i inne firmy stowarzyszone oraz ich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników oraz inni przedstawiciele (zbiorowo , "podmioty BIOVEA") zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie ograniczone do dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, podmioty BIOVEA przydatności do określonego celu i nienaruszania. nie gwarantuje, że ta strona będzie spełniają wymagań, to strona będzie terminowe, bezpieczne, czas, wolne od błędów lub nieprzerwanie, wyniki uzyskane z tej strony będą dokładne lub wiarygodne, jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem tej strony będzie spełni Twoje oczekiwania, a wszelkie błędy zostaną skorygowane w miejscu. Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem tej strony odbywa się na własne ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych w wyniku pobrania z dowolnego materiału , Nie uzyskane przez Ciebie z podmiotami BIOVEA lub za pośrednictwem tej strony informacje te nie tworzą żadnych gwarancji wyraźnie określonych w niniejszej umowie. Wszystkie produkty i usługi zakupione za pośrednictwem tej strony podlegają jedynie obowiązujących gwarancji ich producentów, dystrybutorów i dostawców. Jeśli w ogóle, w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, podmioty BIOVEA zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, w tym żadnych dorozumianych gwarancji, w odniesieniu do produktów i usług, wymienionych lub nabytych na tej stronie, bez ograniczania ogólności powyższego, podmioty BIOVEA zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za wady produktu lub awarii roszczeń przypadających do normalnego zużycia, niewłaściwego użycia produktu lub modyfikacji, nadużycia, niewłaściwego wyboru produktu, a nie następnego drukowanych stron. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym przypadku podmiotów BIOVEA ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z, w związku z lub odnoszące się do korzystania lub niemożności korzystania z tej strony, w tym jakiejkolwiek odpowiedzialności jako, wydawcy informacji, sprzedawcy jakichkolwiek produktów lub usług, za wadliwe produkty, za nieprawidłowe informacje lub niedokładnych informacji, na jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem swoich danych, transmisji lub do wypowiedzi lub zachowania osób trzecich na tej stronie lub w jakimkolwiek inne kwestie związane z tej strony lub jakiejkolwiek trzeciej stronie. Jest to kompleksowe ograniczenie odpowiedzialności, które dotyczy wszystkich wszelkiego rodzaju szkody, w tym szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe (w tym straty z działalności gospodarczej, utratę zysków, utratę dobrej woli, utratę użytkowania, utratę danych, koszt nabycia towarów zastępczych, usługi lub informacji, spory lub podobnych), czy w oparciu o naruszenie umowy, naruszenia gwarancji, czynów niedozwolonych (w tym niedbalstwa), odpowiedzialności za produkt lub w inny sposób, nawet jeśli dana osoba przypomina o możliwości takich szkód. Ograniczenia odpowiedzialności określonym w niniejszym dokumencie są podstawowe elementy podstawie porozumienia między BIOVEA i Ciebie.Produkty, informacje i usługi oferowane za pośrednictwem tej strony i nie będą udzielane bez takich ograniczeń, bez względu na powyższe, jedyną i całkowitą odpowiedzialność podmiotów maksymalna BIOVEA z jakiegokolwiek powodu, a jedynym rozwiązaniem dla jakiejkolwiek przyczyny lub roszczenia w ogóle, jest ograniczona do kwoty zapłaconej przez Klienta za jakiekolwiek produktu, informacji lub usług zakupionych przez Ciebie BIOVEA

Użycie Witryny Internetowej

Nie składamy żadnych oświadczeń, że Materiały zawarte na Stronie lub, że produkty opisane czy oferowane na Stronie są odpowiedne lub dostępne do użytku w krajach poza Stanami Zjednoczonymi, lub że niniejsza Umowa jest zgodna z prawem jakiegokolwiek innego kraju. Użytkownicy Strony poza Stanami Zjednoczonymi zrobią to na własną odpowiedzialność i ryzyko i są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw i przepisów. Użytkownik zobowiązuje się nie, aby nie uzyskać dostępu do Strony z dowolnej lokalizacji lub terytorium, gdzie jej zawartość jest nielegalne i że użytkownik i nie nas, jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującym prawem i przepisami.

Zamówienia, Ceny i Promocje

BIOVEA zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w dowolnym momencie. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, zwrot pieniędzy zostanie dokonany zwykle w ciągu 48 godzin roboczych. Dostępność i ceny na naszych stronach internetowych mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Wszystkie kody promocyjne w ramach bezpłatnej wysyłki są ważne tylko wtedy, gdy zamówienie jest wysyłane do wyznaczonego kraju na naszej stronie.

Wysyłka międzynarodowa

Należy pamiętać, że duże zamówienia mogą być wysyłane w wielu opakowaniach. Ceny wysyłki są na zamówienie, nie na paczkę. Polityka celna różni się znacznie w zależności od kraju, więc proszę skontaktować się z lokalnym urzędem celnym lub urzędem podatkowym w celu uzyskania informacji dotyczących produktów, które zamawiasz. Dodatkowo przy zamawianiu w Biovea.com jesteś uważany za importera rekordowego i musisz przestrzegać przepisów prawa i przepisów kraju, w którym odbierasz towar. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki, cła, taryfy, grzywny, opłaty kwarantanny lub opłaty za składowanie pakietów naliczane przez lokalny urząd celny. Jeśli wybrano standardowy post, Biovea.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne i wszystkie paczki zatrzymane, skonfiskowane lub opóźnione przez departament celny kraju. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że produkty zamówione do osobistego importu są dozwolone przez ich agencję celną. O ile wysyłka premium nie zostanie wybrana przy kasie, jeśli zamówienie zostanie zajęte, nie będzie zwrotu pieniędzy lub ponownego wysyłki zamówienia. Możemy jednak zaoferować kredyt w sklepie w wysokości Twojego zamówienia na przyszłe zakupy. Jeśli zamówienie jest opóźnione, prosimy o odczekanie 75 dni od daty zamówienia, aż będziemy mogli oficjalnie ogłosić, że zamówienie zostało utracone i wystawić zwrot za towar minus wszelkie obowiązujące opłaty za wysyłkę. Jeśli i kiedy przedmiot zostanie zwrócony do nas z powodu niezgodności z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi Twojego kraju, niewłaściwego adresu, odmowy uiszczenia opłat celnych, odmowy przyjęcia zamówienia lub dlatego, że nikt nie mógł zaakceptować dostawy zamówienia, zwrócimy Twoją kartę kredytową na całkowitą kwotę zamówienia, minus opłata za wysyłkę, dopiero po otrzymaniu zamówienia z powrotem w naszym magazynie. W mało prawdopodobnym przypadku zamówienie nie jest kompletne ze względu na przedmiot jest niedostępny w magazynie, prosimy o odczekanie 75 dni od daty zamówienia dla nas, aby otrzymać produkt i wysłać go do ciebie. Jeśli nie wysłaliśmy produktu w wyznaczonym terminie, wyemitujemy zwrot kwoty określonego produktu.