Akcje Charytatywne - BIOVEA POLSKA

2 strony 1 koszyk
Koszyk
X
Zapraszamy Klientów!
Posiadamy lokalną wersję strony dla Twojej lokalizacji

Akcje Charytatywne

Oddaje!
w centrum uwagi
Feed The Children jest międzynarodową organizacją pomocy typu non-profit, która dostarcza jedzenie, lekarstwa, odzież i inne potrzebne artykuły osobom, dzieciom i rodzinom, którym ze względu na głód, wojnę, ubóstwo, lub klęski naturalne brakuje takich rzeczy.
Fundacja SOBRE TODO COMER została utworzona w styczniu 2014 w Republice Dominikańskiej. Jest to organizacja non-profit oparta na potrzebie do walki z ubóstwem, samotnością i niedożywieniem wśród ludzi w podeszłym wieku, chorych i biednych, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub wsparcie finansowe.

Inne Wspaniałe Organizacje Charytatywne, które Wspieramy

ASPCA

Założona w 1866 roku, była pierwszą organizacją humanitarną na zachodniej półkuli skupiającą się na opiece nad zwierzętami. Misją ASPCA jest zapewnienie skutecznych środków na rzecz zapobiegania przemocy wobec zwierząt.
zobacz stronę internetową »

CanTeen.org

Misją CanTeen, której siedziba znajduje się w Australii, jest wspieranie, rozwój i mobilizowanie do działania młodych ludzi (w wieku 12-24 lat) żyjących z rakiem, lub dotkniętych przez niego. CanTeen zapewnia bieżące programy mające na celu budowę i rozwój sieci wsparcia wśród rówieśników, aby pomóc młodym ludziom w radzeniu sobie z rakiem u nich, lub u kogoś z ich bliskich.
zobacz stronę internetową »

Childhelp

Childhelp jest organizacją przeznaczoną do pomocy ofiarom przemocy i zaniedbania wśród dzieci. Childhelp istnieje, aby spełniać fizyczne, emocjonalne, edukacyjne i duchowe potrzeby wykorzystywanych, zaniedbywanych oraz tych dzieci, którym grozi takie ryzyko w USA, Kanadzie, Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, Puerto Rico oraz Guam.
zobacz stronę internetową »

Lekarze Bez Granic

Założona we Francji w 1971 roku, organizacja Lekarze Bez Granic jest międzynarodową medyczną organizacją humanitarną działającą w ponad 60 krajach, aby pomagać ludziom, których przetrwanie jest zagrożone przez przemoc, zaniedbanie lub katastrofy z powodu konfliktów zbrojnych, epidemii, głodu, wykluczenia z opieki zdrowotnej lub klęsk żywiołowych.
zobacz stronę internetową »

Europe Madagascar Afrique

Założona w 1992 roku, organizacja Europe Madagascar Afrique (EMA) jest organizacją pozarządową, która walczy z ubóstwem, analfabetyzmem, głodem i chorobami na Wyspie Madagaskar. EMA wspiera również edukację i szkolenia zawodowe ufundowane przez darczyńców z zagranicy.
zobacz stronę internetową »
Feeding Matters
Feeding Matters wspiera zdrową przyszłość poprzez zwiększanie świadomości i zrozumienia dla problemów związanych z żywieniem dzieci. Feeding Matters ułatwia dostęp do ważnych informacji i materiałów, które zapewniają zdrową przyszłość dzieciom poprzez wspieranie rodziców i edukację pracowników służby zdrowia, którzy mają do czynienia z niemowlętami i dziećmi, które mają problemy z przyjmowaniem pokarmu.
zobacz stronę internetową »

Hiefer International

Heifer International jest światową organizacją do walki z głodem typu non-profit. Jej celem jest zakończenie głodu i ubóstwa oraz troska o Ziemię. Przez ponad 65 lat organizacja współpracowała ze społecznościami w potrzebie, zaopatrując je w żywy inwentarz, treningi i edukację, aby pomóc rodzinom w uzyskaniu trwałego źródła pożywienia i dochodów.
zobacz stronę internetową »

Food for the Hungry

„Food for the Hungry” realizuje programy w zubożałych krajach na całym świecie, koncentrując się na edukacji na temat HIV / AIDS, rozwoju gospodarczym, dostarczaniu wody i rozwiązań sanitarnych, zdrowiu i odżywianiu, warunkach życia dzieci, pożywieniu i rozwoju rolnictwa oraz reagowaniu w sytuacjach kryzysowych.
zobacz stronę internetową »

Japoński Czerwony Krzyż

Japoński Czerwony Krzyż, założony w 1881 roku, wspiera wiele krajowych i międzynarodowych operacji humanitarnych wliczając w to krwiodawstwo, usługi medyczne, szkolenia z pielęgniarstwa, pomoc socjalną i reagowanie na wypadek katastrof. Do tej pory BIOVEA przekazała tysiące dolarów, aby wesprzeć opiekę medyczną i psychologiczną dla mieszkańców Japonii dotkniętych trzęsieniem ziemi i tsunami z roku 2011.
zobacz stronę internetową »

Juvenile Diabetes Research Foundation

The Juvenile Diabetes Research Foundation International (JDRF) jest liderem w ustalaniu programu w badaniach nad cukrzycą na całym świecie i jest największym fundatorem i orędownikiem badań nad cukrzycą typu 1. Misją JDRF jest znalezienie lekarstwa na cukrzycę i jej powikłania poprzez wspieranie badań naukowych.
zobacz stronę internetową »

Lifeforachild.org (Hope Worldwide)

Program „Życie dla Dziecka” powstał w 2001 roku dzięki Australijskiej Radzie Cukrzycy oraz organizacji „Hope Worldwide” w celu zapewnienia trwałego wsparcia dzieciom chorującym na cukrzycę w krajach rozwijających się poprzez indywidualne, rodzinne i organizacyjne wkłady pieniężne i rzeczowe.
zobacz stronę internetową »

Naša realnost

"Naša realnost" to program telewizyjny poświęcony dostarczaniu pomocy humanitarnej obywatelom Bośni i Hercegowiny będącym w potrzebie. Od 2004 roku program ten pomógł wielu podnieść swój standard życia poprzez rozwiązywanie problemów mieszkaniowych, pomoc w znalezieniu pracy oraz dostarczając bardzo potrzebną żywność i pomoc finansową.
zobacz stronę internetową »

Czerwony Krzyż

Od początku swojego istnienia, roku 1881, Czerwony Krzyż dostarcza pomoc humanitarną ofiarom wojen i klęsk żywiołowych. Dodatkowo Czerwony Krzyż świadczy usługi dla potrzebujących, wojskowych i ich rodzin, prowadzi zbiórki krwi i ich donacje, edukację zdrowotną i międzynarodowe programy pomocowe.
zobacz stronę internetową »

Réponses au Sénégal

Organizacja Réponse au Sénégal założona w 2002 roku przez Marie-José Beaudeigne jest znajdującą się we Francji, organizacją typu non-profit, która zapewnia edukację i opiekę medyczną, wsparcie dla dzieci z Senegalu i istniejących tam przychodni. Wspólnie z BIOVEA, Réponse au Sénégal skupi się na higienie jamy ustnej wśród miejscowych dzieci zapewniając im pasty i szczoteczki do zębów.
zobacz stronę internetową »

Smile Train

Smile Train zapewnia bezpłatne zabiegi chirurgiczne dla milionów biednych dzieci z rozszczepieniem wargi i podniebienia w 78 krajach rozwijających się. Dodatkowo Smile Train zapewnia darmowe szkolenia zawodowe dla miejscowych lekarzy i specjalistów z zakresu wykonywania zabiegów związanych z rozszczepieniem wargi i podniebienia w swoich społecznościach.
zobacz stronę internetową »

St. Jude Children’s Research Hospital

Misją szpitala St. Jude Children’s Research Hospital jest postęp w dziedzinie kuracji i sposobów zapobiegania katastroficznym chorobom dziecięcym poprzez badania i leczenie. Żadnemu dziecku nie zostanie odmówiona pomoc ze względu na rasę, religię lub zdolność rodziny do opłacenia leczenia.
zobacz stronę internetową »

Starlight

Starlight skupia ekspertów dziecięcej opieki zdrowotnej, technologii i rozrywki, aby stworzyć programy, które pomagają rozjaśnić życie ciężko chorych dzieci i ich rodzin. Programy Starlight wspierają dzieci i rodziny z radzeniem sobie z wyzwaniami, które napotykają codziennie.
zobacz stronę internetową »

UNICEF

UNICEF działa w ponad 190 krajach będąc orędownikiem spraw dzieci, zaspokajania ich podstawowych potrzeb i poszerzania możliwości im dostępnych. UNICEF mobilizuje środki na pomoc dzieciom w krajach rozwijających się, dotkniętych przez wojny, katastrofy, skrajne ubóstwo, przemoc, wyzysk oraz na pomoc osobom niepełnosprawnym.
zobacz stronę internetową »

What If? Foundation

Fundacja What If? Foundation funduje środki żywności i programy edukacyjne dla dzieci na Haiti, dając im nadzieję i szansę na lepszą przyszłość. Dzięki wykorzystaniu wiedzy i kierownictwa miejscowych społeczności oraz międzynarodowego wsparcia, fundacja What If?Foundation dokonuje wyraźnych zmian w życiu jednych z najbiedniejszych dzieci na świecie.
zobacz stronę internetową »

World Association for Children and Parents (WACAP)

WACAP jest wiodącą międzynarodową organizacją zajmującą się adopcją i pomocą humanitarną. Od 1976 roku ponad 10 000 dzieci znalazło nowe kochające rodziny. Ponadto WACAP zapewnia żywność, opiekę medyczną i edukację dla ponad 200 000 dzieci na całym świecie.

World for World Organization (WFWO)

Misją organizacji World for World Organization z siedzibą we Włoszech jest przezwyciężanie ubóstwa w krajach rozwijających się dzięki dawaniu najuboższym nadziei na lepszą przyszłość i poprawę jakości życia poprzez dostęp do żywności, bezpieczeństwa, wody pitnej, zdrowia i edukacji.
zobacz stronę internetową »

Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone tylko dla Twojej wiedzy ogólnej i nie jest substytutem dla profesjonalnych porad medycznych lub leczenia konkretnych schorzeń. Zawsze zasięgnąć porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ze wszelkie pytania dotyczące stanu medycznego. Informacja zawarta na tej stronie nie jest przeznaczona do diagnozowania, leczenia, kuracji lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Nigdy nie powinno się lekceważyć lub zwlekać z zasięgnięciem porad u lekarza z powodu czegokolwiek co przeczytali Państwo na stronie BIOVEA. Produkty sprzedawane na tej stronie są przeznaczone do użytku osobistego, a nie do odsprzedaży. Wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem tej witryny podlegają akceptacji firmy BIOVEA, wedle jej własnego uznania. Oznacza to, że BIOVEA może odmówić przyjęcia lub anulować jakiekolwiek zamówienie, niezależnie od tego czy zostało ono potwierdzone, czy nie, bez odpowiedzialności wobec Państwa lub osób trzecich. BIOVEA zastrzega sobie prawo do wycofania się z jakiegokolwiek programu lub oferty.

Warunki Użytkowania | Polityka prywatności | Polityka bezpieczeństwa

Ten produkt kwalifikuje się do obniżki 50%
na każdym dowolnym 2-gim produkcie!

Wybierz dowolny regularnie wyceniony produkt i dostań
dodatkowy produkt, o równej lub niższej wartości, za pół ceny.

* Produkty w promocyjnych cenach są wyłączone z tej oferty.
Ta promocja nie może być łączona z innymi ofertami.